Bokning av personlig visning

Kontakta oss för att boka din personliga visningstid! 

Jakobssons Bjäremäklaren
0431-363500
info@jajab.se 

Händer på sol&hav

Januari 2020

Början på det nya decenniet, nya året och nya månaden har varit intensivt på Sol & Hav. 

Tre grundar för nya villor har färdigställts.
Markarbetena för ytterliggare en grund har påbörjats vid Musselvägen 6. 
Slutbesiktning ägde rum vid Musselvägen 8. 
Till det kommer stomkomplettering och inredning av monterade villor.