Bokning av personlig visning

Kontakta oss för att boka din personliga visningstid! 

Jakobssons Bjäremäklaren
0431-363500
info@jajab.se 

Händer på sol&hav

Januari 2020

Början på det nya decenniet, nya året och nya månaden har varit intensivt på Sol & Hav. 

Tre grundar för nya villor har färdigställts.
Markarbetena för ytterliggare en grund har påbörjats vid Musselvägen 6. 
Slutbesiktning ägde rum vid Musselvägen 8. 
Till det kommer stomkomplettering och inredning av monterade villor. 

April 2020 

Musselvägen: Två enplanshus färdigställs för inflyttning 1 juni. Grunden för ytterligare ett hus pågår.
Hummervägen: Visningshuset är färdigt invändigt. Utvändig målning samt trädgård görs vecka 18.
Krabbvägen: Här fortsätter byggnationen av tre villor. Den första villan av dessa kommer att vara inflyttningsklar 1 september.

Juni - juli 2020

Här sker slutbesiktning och slutsamråd med kommunen. De utförda arbetena kontrolleras så att allt är rätt utfört, att lutning på golv i duschar har rätt fall, att boverkets bestämmelser för brand, tillgänglighet mm är uppfyllda. Efter att kommunen lämnat slutbeviset så är det bara för de nya lyckliga husägarna att flytta in.

Ägarna till ett av de färdiga husen kunde dock inte vara med vid besiktningarna, då de är kvar i Colombia p.g.a. pandemin. Den stora glädjen att få flytta in i ett nytt fräscht hus får alltså vänta.

september 2020

Här monteras det i el- och mediacentralerna i villan vid Krabbvägen 9. 

Montering av inredning i köket i villan vid Musselvägen 6. Här kommer inflyttning att ske i mitten av oktober.

Markarbetena på ytterligare 6 villor har påbörjats. Här grävs vatten och avlopp in vid Musselvägen 2 och 4.