BYGGBESKRIVNING

GRUND

Fiberduk, 200 mm makadam, 300 mm (100/200 mm) vid voter) cellplast, 100 mm armerad betongplatta.
Kantblock av cellplast med utvändig cementskiva.

yttervägg

Liggande utv. enkelfasspont 22x145 resp 22x120 mm, spikregel, 9 mm gipsskiva, 170 reglar/mineralulls-isolering, platsfolie, 45 mm reglar/mineralullsisolering, 11 mm OSB skiva, 13 mm gipsskiva.
Vid förråd 95 mm reglar/mineralullsisolering.

yttertak

Ytpapp SBS 5700, svart. Underlagspapp MB 320. 
20 mm råspont. Fackverkstakstolar, bjälkar i förråd.

yttertak vid takterass

Ytpapp SBS 5700. Underlagspapp MB 320. 
20 mm råspont, golvbjälkar 56x270 limträ, 95 mm mm påsalning för fall, 45 mm luftspalt, 300 mm lösulls-isolering

Mellanbjälklag

22 mm golvspånskiva, golvbjälkar 56x270 limträ, 70 mm stegljudsisolering.

Innertak

500 mm lösullsisolering.
145 mm lösullsisolering i förråd.
Plastfolie, glespanel, 13 mm gipsskiva.

Innerväggar

Träregelstomme, 70 resp 95 mm med 70 mm mineralull, 11 mm OSB skiva + 13 mm gipsskiva på båda sidor. 

Fönster, fönsterdörrar, lyftgliddörrar

Trarydfönster, Modell Optimal Plus.
Aluminiumbeklädd utsida. 

Takterrass

Golv av tryckimpregnerad trätrall 28x120 mm på reglar.
Räcke med glasskärmar och stolpar av rostfritt stål alt glasskärmar gjutna i bottenlist.

Ytterdörrar

Fabrikat: Polardörren.
Huvudentré: Igloo KG 013, klarglas. Sidoljus med klarglas.
Grovkök: igloo KG 013, klarglas.
Förråd: Blanco 001.
Trycke i matt krom. Lås ASSA 2000

Trappa, ledstång, räcke

Trappa typ balktrappa, balk svartmålad, steg av ek.  Skärm av glas på plan 1. Ledstång i ek.
Räcke på plan 2 med glasskärmar gjutna i bottenlist.

Parkett

Parkett 13 mm ek Cremona, 3-stav mattlackad.

Innerdörrar

Dörrblad: Unique 01
Karm med tätningslist.
Trycke: Beslag Design Kastrup 04, rostfritt.
Utanpåliggande skjutdörr i stora sovrummet på plan 1.

Plåt, takavvattning mm

Stuprör, hängrännor 125 mm halvrund, takfotsplåt, vindskiveplåtar, fönsterbleck takhuv.
Förzinkad stålplåt med ytbeläggning.

Fönsterbänkar

20 mm kalksten Azul

Klinker

Materialpris 300:-/m² inkl moms, rätvinklig montering. Klinkerstorlek i torra utrymmen upp till 330x330 mm. Klinkerstorlek våta utrymmen 150x150 mm upp till 200x200 mm. Max storlek vid duschar 100x100 mm.

Kakel

Materialpris 300:-/m² inkl moms, rätvinklig montering. Kakel storlek 150x150 mm upp till 250x400 mm.
I våtutrymmen monteras kakel på våtrumsskiva i.st.f. 13 mm gipsskiva

Uppvärmning och ventilation

Nibe F 750 frånluftsvärmepump i 2-planshus.
Nibe F 730 frånluftsvärmepump i 1-planshus.
Frånluftsdon är placerade i tak. 
Tilluft genom spaltventiler i fönster eller ventiler i yttervägg.
Vattenburen golvvärme på bottenplan (ej förråd).
Vattenburna radiatorer på plan 2.

Elinstallation

Omfattning enligt svensk standard (ritning med basutförande).
Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare

Media

1 st multimediasystem bestående av centralenhet, kombiuttag för TV, tele och data, inkl kablage och montage. Antalet kombiuttag beroende på hustyp

Diverse

Utv väggvattenutkastare vid entré till grovkök.
Brandvarnare, 1 st per våningsplan.

Carport

Stolpar, bärlinor, takbjälkar, 20 mm råspont, underlagspapp MB 320 och ytpapp SBS 5700, svart. 
Golv: 200x200 mm grå släta betongplattor.

Trädgård och markanläggning

Terrassgolv av tryckimpregnerad trätrall 28x120 mm på reglar.
Trappor av betongblock och betongplattor, grå släta.
Entrégång och bilinfart: 20x20 cm grå släta
betongplattor.
Övrig tomtyta beläggs med färdig gräsmatta.