ENKELt och bekymmersfritt

Kontrakt

Först väljer du den tomt du vill ha och ett köpekontrakt tecknas. Vill du bygga ett av arkitektens husförslag, så tecknas också ett entreprenadkontrakt med entreprenören. Byggnationen sker då på totalentreprenad vilket innebär att du bara har en entreprenör att ha kontakten med. Totalentreprenören har ansvar för hela entreprenaden från schakt till inflyttning. Enkelt och säkert. Du får också en färdigställandegaranti på entreprenaden. 

PRISER

Kontraktsumman för det nyckelfärdiga huset inkluderar mervärdeskatt och i denna ingår inredning enligt byggbeskrivning och rumsbeskrivning. Det ingår också el- och vatten under byggtiden som vanligtvis brukar komma till.

Tid för tillval mm

Utrustningsstandarden i våra nyckelfärdiga hus är hög redan från början. Dessutom har du möjlighet att göra förändringar och tillval för att sätta din personliga touch. Tillval gör du i lugn och ro fram till att avropet av huset sker. 

Handpenning och betalning

Vid tecknandet av köpekontraktet erläggs 10 procent av tomtens köpeskilling. Resterande betalning av tomten sker i samband med tillträdet när fastighetsbildningen ägt rum. 
Kostnaden för bygglov, nybyggnadskarta, KA, slutbesiktning och utsättning erläggs i samband med tillträdet av fastigheten.   
Betalning av entreprenaden för huset följer en betalningsplan som upprättas i samband med kontraktsskrivningen.

Garanti

På entreprenaden har du två års garanti. På en del material såsom takpapp och fönster får ni längre garanti.

lån

Vill du ha hjälp med belåningen så hjälper vi till det med detta. 

Besiktning

Du har möjlighet att följa byggnationen av ert hus om ni vill, annars kommer ni till slutbesiktningen då ni också får nycklarna och kan flytta in.

Inflyttning

Inflyttningsdagen fastställs i samband med att entreprenadkontraktet skrivs.